Ship of inconvenience (mytilus edulis)

December 17, 2013 § 1 Comment

mytilus edulis

little ode to the history of the sea

Tagged: , , , , , , , , , ,

§ One Response to Ship of inconvenience (mytilus edulis)

  • Serge Vanhee says:

    2632. Een ongemakkelijk (of een lastig) zeeschip,1) d.w.z. een onhandelbaar mensch; eig. een groot, plomp schip, dat moeilijk te besturen is, waarmede geen land te bezeilen is. Zie Tuinman I, 148: t Is een moeyelijk zeeschip; Van Effen. Spect, VI, 228: De Kamenier is een ongemaklyk zeeschip, en kan met niemand accordeeren; Sewel, 981: ‘t Is een lastig zee-schip, het is een lastig mensch om meê om te gaan; C. Wildsch. III, 315: Hede kind! waarom speel je nu juist met je ketting? je bent ook een lastig zeeschip, als ik het zeggen zal; Van Eijk I, 160; Kippev. II, 78: Ik zeg dat uwes dochter een lastig zeeschip is. Vgl. een zwak schip, een zwak mensch; een mal schip, eene wonderlijke vrouw; het 17de-eeuwsche een kromsteven, iemand die ‘krom’ praat; nd. oold schip, een oud mensch; een gôd schip, een mensch, wiens denkvermogen verzwakt is (Molema, 366 b); een moeilijke pispot (Huygens, Korenbl. II, 47; Tuinman I, 217); een lastig meubel2); een lastig perceel of portret (Harreb. II, LV); Land van Waas: een aardig stuk alem (gereedschap), een aardige kerel; Wander IV, 496: ein schlechtes Seeschiff, das auf keinen von beiden Bugen segeln will (oostfri.), von denen, die in keinem Verhältniss etwas taugen (fri. in mâl seskip dat op nin ien fen beide boegen sile wol); es ist ein Seeschiff von einem Weibe, närrisches Geschöpf; es sind schwere Seeschiffe, von Menschen, die unerträglich im Umgange sind; fri. in swak, in lêstich séskip. 1)Soms met bijvoeging van ‘om te schuiven’.2)Vgl. Br. v. Abr. Bl. II, 54: Een haastig meubeltje; Het Loosd. Weeskind, 10: Deese Mevrouw, haare eerlyke ommegang gezien hebbende, maakten gevolglyk geen zwaarigheid om zoo’n nut meubel in haare Dienst te aanvaarden; Ndl. Wdb. IX, 642; Dukro, 75: een raar meubel; Propria Cures, XXVI, 209: Hoor een muis! Wat een lawaai maakt zoo’n klein meubel; Speenhoff II, 108: Als jou meubel (vrouw) er van door is; vgl. fr. un vieux meuble, een oude tante; in het hd. eine alte Schachtel; Zuidndl. een oude doos, een oud wijf (Antw. Idiot. 369). Date: Tue, 17 Dec 2013 20:59:01 +0000 To: vanhee_serge@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Ship of inconvenience (mytilus edulis) at Perpetual repetition.

meta